Organisatie

Vekudak is opgericht in 1988 en is de vereniging van A-merk fabrikanten en importeurs van PVC kunststofdakbedekking actief in Nederland en België. Vekudak is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie en werkt hiermee nauw samen.

De leden zien het dak als een grote uitdaging en een kwalitatief dak als het resultaat van gedegen ketensamenwerking. Zij hebben allen een partnernetwerk van professionele dakbedekkingsbedrijven. De nauwe samenwerking waarborgt een hoogwaardig kwaliteitsdak. Als ketenpartners investeren zij in een veilig en duurzaam product van hoge kwaliteit. De dakbanen zijn voorzien van het EUATc Keurmerk en KOMO attest met productcertificaat. Tevens voldoen zij aan de NEN 6050, de norm met ontwerpeisen voor brandveilig werken aan daken.

Vekudak is een actieve organisatie met de volgende doelstellingen:

  • het verbeteren van de positie van pvc-dakbanen; het signaleren en positief beïnvloeden van regelgeving die de positie van pvc-dakbanen raakt;
  • op technische gebied zorgen voor eenheid in Nederland rondom normering en verwerkingsvoorschriften van pvc-dakbanen
  • op milieugebied zorgen voor een positief imago van pvc-dakbanen, via MRPI, LCA, DuBo etc..

Vekudak bereikt deze doelstellingen door overleg met organisaties en overheden in Nederland en binnen Europa, overleg met andere brancheverenigingen in Nederland en het buitenland, met keuringsinstituten, met opdrachtgevers en architecten.

Leden