Hoogwaardig: Vekudak dakbanen onderscheiden zich in de markt met het KOMO en UEATC kwaliteitskeur gecertificeerd en hebben een lange levensduur en dat zie je terug in de milieuprestatie. Daarmee voldoen de producten en systemen aan de Nederlandse kwaliteitseisen en ook aan alle wettelijke eisen zoals het Bouwbesluit en Bouwstoffenbesluit. Tevens voldoen zij aan de NEN 6050, de norm met ontwerpeisen voor brandveilig werken aan daken.

Een PVC dakbaan heeft een geschatte levensduur van 30 jaar (bron SBR) en verontreinigt het hemelwater niet. Aan het eind van de levensduur wordt de PVC dakbaan hoogwaardig gerecycled. Het positieve milieuprofiel van de PVC kunststofdakbedekking is vastgelegd in het MRPI©-blad (2013), van de onafhankelijke stichting MRPI. De milieudata zijn vanaf 2013 ook beschikbaar via de Nationale Milieudatabase van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) zodat bouwpartijen de juiste milieuprestatieberekening van het gebouw met de gewenste materialen kunnen berekenen.

Architectonisch verantwoord: De Vekudak dakbanen kunnen op vele uiteenlopende vormen van hellend en plat dak worden verlegd.
Tevens kan er gewerkt worden met:
– Diverse kleurstellingen
– Logo’s en grafische voorstellingen op de dakbaan
– Imitaties van andere materialen (bijvoorbeeld van metaal).

Groendaken: Groendaken zijn tegenwoordig erg populair. Vooral in steden is hun natuurlijke karakter erg geliefd en soms zelfs verplicht. Groendaken bestaan uit een geschikte bodemlaag beplant met vegetatie bovenop een dakmembraan voorzien van de nodige drainage.
In steden worden groendaken vaak omgetoverd tot daktuin om even te ontsnappen aan de drukte. Dit soort daken worden bedekt met struiken, grassen, bomen of een moestuin. Een intensief groendak vraagt net zoals een tuin wel wat onderhoud. Daarnaast is het zeer belangrijk dat de dakconstructie sterk genoeg is, zodat het dak het gewicht van de vegetatie en andere belasting kan dragen.

Een groendak beschermt gebouwen tegen hitte tijdens de zomer en zorgt ervoor dat er minder verwarmt hoeft te worden tijdens de winter. Ook storende omgevingsgeluiden worden sterk verminderd dankzij de akoestische eigenschappen van groendaken. Daarnaast is een groendak uitstekend geschikt voor waterretentie en met name in stedelijke plaatsen waar rioolstelsel niet goed functioneert of te klein is. Groendaken leveren een aanzienlijke bijdrage en bezitten praktische oplossingen bij het zoeken naar duurzaamheid, verhoogde biodiversiteit en levenskwaliteit.

Deskundig verlegd: De Vekudak-leden hebben allen een partnernetwerk van professionele dakbedekkingsbedrijven. Die nauwe samenwerking waarborgt een hoogwaardig kwaliteits dak.
Een perfecte dak afdichting of bevestiging hangt niet alleen af van de kwaliteit maar ook van het materiaal en het ontwerp. Vooral hangt de kwaliteit van het dak af van de uitvoering van de plaatser van het product. Vekudak-leden hechten veel belang aan de bekwaamheid van de installateurs. Met het oog op een constante kwaliteitsverbetering organiseren de leden diverse cursussen, bijeenkomsten, en seminars voor nieuwe werknemers en partners.

Vekudak pleit voor brandveilig dakenwerk zonder open vuur. Veilig en gezond werken krijgt terecht veel aandacht. In het geval van werken op en aan daken is er een extra dimensie. Het aanwezig zijn van open vuur op het dak leidt soms tot brand. Brand die grote schade aan dak en gebouw tot gevolg kan hebben. Vekudak pleit voor brandveilig dakenwerk zonder open vuur. Dat voorkomt schade voor personeel, dak en gebouw en maakt Nederland veiliger.