Veilig werken op daken is nog steeds alles behalve vanzelfsprekend. Daar kun je de statistieken en onderzoeksresultaten van Inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op naslaan.

Aandachtspunten:
1) Onderschat de risico’s van werken op hoogte niet! Uit cijfers van de Europese Unie blijkt dat er dagelijks iemand ten val komt. Dit gebeurt vaak op momenten dat er niet stil wordt gestaan bij het valgevaar. Er gebeuren namelijk meer ongelukken op 2 tot 5 meter hoogte dan op bijvoorbeeld 20 meter of hoger. Je beschermen tegen vallen is dan ook al verplicht vanaf 2,5 meter hoogte en het is dus raadzaam altijd goed voorbereid te zijn op de uit te voeren werkzaamheden.

2) Neem maatregelen vóór aanvang van de werkzaamheden. Werkgevers en gebouweigenaren zijn verplicht ervoor te zorgen dat het dak veilig te betreden is en vervolgens dat werkers op het dak veilig zijn. Als er risico is om van hoogte te kunnen vallen, moeten er preventieve maatregelen worden getroffen. Collectieve maatregelen in de vorm van hekwerken, hebben altijd de voorkeur. Dit betekent dat er permanente valbeveiliging zou moeten zijn aangebracht op het dak waardoor meerdere gebruikers tegelijkertijd beschermd worden.

3) Weet op welk type dak je werkt. Verschillende daken brengen ook verschillende risico’s met zich mee. Op platte daken vinden de werkzaamheden regelmatig dicht langs de dakrand plaats, omdat de installaties zich vaak juist hier bevinden. Op hellende daken is er een verhoogde kans op wegglijden of verlies van je evenwicht. Kennis van het type dak waar je op werkt helpt het risico van onveilige situaties te beperken.