Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat, met behulp van fotovoltaïsche cellen in het paneel, een deel van de fotonen uit het zonlicht omzet in elektriciteit. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie. Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en winstgevend. Met zonnepanelen op het dak wek je je eigen duurzame stroom op. De afgelopen jaren zijn de panelen zo’n 25 procent goedkoper geworden.
De levensduur van zonnepanelen wordt veelal 25 jaar gegarandeerd. Om te voorkomen dat hoge extra kosten ontstaan door schade aan het dak, adviseert Vekudak om bij plaatsing van PV-panelen te toetsen of het dak kwalitatief nog 25 jaar meegaat. Zo niet, dan is vervanging aan te raden. Ook adviseert Vekudak bij toepassing van PV-panelen een dakbaan van 2 mm dikte toe te passen.

Duurzaamheid
Zonnepanelen zijn duurzaam: ze zetten zonne-energie om in stroom. Door zelf zonne-energie op te wekken help je het klimaat dus te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Daarvoor hoeft de zon niet fel te schijnen: ook op een bewolkte dag leveren panelen elektriciteit. De beste zonnepanelen zetten 12 tot 16 procent van het zonlicht dat erop valt om in elektriciteit. In 2 jaar heeft een zonnepaneel al meer energie bespaard dan het kostte om het paneel te maken.

Soorten zonnepanelen
Monokristallijn: Deze zonnecellen bestaan in feite uit één kristal. Ze hebben een zeer hoog rendement en zijn uitstekend voor kleine daken. Maximaal rendement.
Polykristallijn: Deze zonnecellen bestaan uit een meerdere grove kristallen. Ze hebben een goed rendement en goede prijs/kwaliteit verhouding. Is er voldoende ruimte, dan is dit de meest gangbare optie.
Amorfe panelen: Deze zonnepanelen worden toegepast in de dunne-film zonnepanelen. Omdat ze geen kristallen bevatten, zijn ze zeer buigzaam. Dit zijn de goedkoopste zonnepanelen, maar het rendement is een stuk lager.

PV-panelen in combinatie met witte dakbedekking
Duidelijk is dat lichte kleuren zonlicht en de daarbij behorende warmte beter reflecteren dan donkere kleuren. Denk bijvoorbeeld aan de kenmerkende wit met blauwe huizen in Griekenland. Door hun huizen te bedekken met een flinke laag witte pleisterkalk zorgen de Grieken er al eeuwenlang voor dat de temperatuur in hun huizen niet teveel oploopt.

Als het gaat om witte dakbedekking zien we eenzelfde effect optreden. Door de witte kleur wordt veel van het UV-licht dat op het platte dak valt gereflecteerd, waardoor het dak minder opwarmt. Dit noemen we ook wel het Albedo effect. Maar wist u ook dat PVC-dakbedekking (in een lichte kleur) in combinatie met PV-panelen nog veel meer voordelen oplevert?

Hogere opbrengst PV-panelen
Het UV-licht dat door de lichte dakbedekking wordt weerkaatst kan daardoor (gedeeltelijk) opnieuw opgevangen worden door de aangebrachte PV-panelen op het dak. Samen met een lagere oppervlaktetemperatuur van het dakvlak stijgt hierdoor de opbrengst van op het dak aangebrachte PV-panelen. Uit onderzoek van de non-gouvernementele organisatie CRRC (Cool Roof Rating Council) blijkt dat witte dakbanen tot wel 91% van het zonlicht reflecteren. In combinatie met het aanbrengen van PV-panelen kan dit percentage zelfs oplopen tot 97%.

Groendak
Het aanbrengen van een groendak is ook een manier om het rendement van uw PV-panelen te verhogen. Een groene ondergrond zorgt er namelijk ook voor dat de temperatuur van het betreffende dak niet teveel oploopt, wat ervoor zorgt dat PV-panelen een hoger rendement kunnen behalen. Een win-win situatie dus!

Hoogst mogelijke rendement door ligging
Het is van groot belang om na te gaan waar de panelen het beste kunnen worden geplaatst. Zo leveren de PV-panelen zoveel mogelijk energie op. Richting, hoek en omliggende gebouwen kunnen een rol spelen in hoe de panelen het beste kunnen worden aangebracht. Daarnaast is het belangrijk om voor voldoende afstand te zorgen tussen de panelen, zodat de slagschaduw van het ene paneel niet op het andere paneel valt. Specialisten van Vekudak denken graag mee over de ideale positie voor het plaatsen van PV-panelen.

2mm dakbaan
Voordelen van een 2mm dakbaan:
- Belastbaarheid van het dak neemt toe, dus extra gewicht PV-panelen vormt geen probleem
- Betere beloopbaarheid van het dak
- Beter bestand tegen extreme neerslag (zoals hagel)
- Gaat met PV-panelen minimaal 25 jaar mee

Plaatsing op daken of op de grond
Zonnepanelen kunnen geplaatst worden op daken of er kan gekozen worden om op de grond te plaatsen. Het mag duidelijk zijn dat plaatsing van zonnepanelen op daartoe geschikte daken (wat betreft hellingshoek en positie naar het zuiden) leidt tot een betere benutting van de schaarse ruimte. Dit wordt nog versterkt door het feit dat er bij panelen op de grond er nog ruimte tussen de panelen moet zijn om schaduw te voorkomen en om er bij te kunnen komen voor onderhoud. In het dossier Montage Zonnepanelen leest u hier meer over.

Solar Reflective Index (SRI)
De mate waarin objecten opwarmen door invallend zonlicht wordt uitgedrukt in de Solar Reflective Index (SRI). Aan de hand van de SRI is dus te zien hoeveel van de UV-straling en bijbehorende warmte van het invallende zonlicht door het object wordt geabsorbeerd. Hoe lager een object scoort op de SRI schaal meer warmte en zonlicht het object absorbeert en dus opwarmt.

Onderhoud
Door het plaatsen van PV-panelen op een dak met PVC dakbanen is er meer onderhoud nodig op het dak. Niet alleen is onderhoud nodig aan de PV-panelen zelf, ook de kans op vervuiling van de PVC dakbanen neemt toe na het plaatsen van de panelen. Door vervuiling neemt de reflectie van een dakbaan af. Zo neemt de reflectie van dakbanen met een witte kleur af met circa 10-20% bij normale vervuiling.

Door het aanbrengen van een coating kan deze vervuiling echter grotendeels worden tegengegaan. Door deze coating kan vuil zich op het dak niet hechten aan de poriën van de dakbaan en blijft de hoogste reflectiewaarde van de dakbaan behouden, waardoor ook de opbrengst van de PV-panelen op een zo hoog mogelijk niveau blijft. Door de coating raken de PCV-dakbanen aanzienlijk minder snel vervuilt, waardoor (groot)onderhoud minder snel nodig is. Hier leest u meer over beheer en onderhoud van uw dak.

Door de sterke toename van het aantal aanvragen voor het plaatsen van PV-panelen heeft Vekudak besloten om de montagevoorschriften voor PVC-dakbanen uit te breiden met speciale voorschriften. Dit is nodig omdat, zoals hierboven beschreven, er bij het plaatsen van PV-panelen rekening gehouden dient te worden met een aantal speciale eisen. Meer informatie over de montage van PV-panelen vindt u hier.

Jaarlijkse controle
Vekudak adviseert om de dakbanen op uw dak minimaal eenmaal per jaar professioneel te laten controleren. Daarnaast is het nodig om eenmaal per jaar reinigend onderhoud van uw platte dak te laten uitvoeren. Hierbij wordt uw dak vrijgemaakt van eventueel vuil en worden eventuele (kleine) beschadigingen hersteld. Controle op eventuele verstoppingen van regenwaterafvoeren is ook een belangrijk punt, dit om te voorkomen dat eventueel hemelwater op uw dak blijft staan. Daarbij is het ook van belang om uw PV-panelen periodiek professioneel te laten controleren op eventuele beschadigingen.

Begaanbaarheid en looppaden op het dak
Door het plaatsen van PV-panelen zal het dak vaker belopen moeten worden voor controles en onderhoud. Om te zorgen dat uw dak goed bereikbaar is voor deze controles heeft Vekudak verschillende beschermbanen. Deze zijn van een sterker en dikker materiaal, waardoor ze perfect gebruikt kunnen worden als looppaden tijdens onderhoud op het dak. Ze zijn anti-slip en gemakkelijk te installeren op het betreffende dak. Daarnaast stelt Vekudak graag een plan op om het dak zo gemakkelijk mogelijk bereikbaar te houden. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele vluchtwegen via het dak.