Zonnepanelen zijn gewild en worden veelal op daken toegepast. Verschillende dakconstructies en gebouwen zijn hiervoor geschikt. Het plaatsten van zonnepanelen kan zowel op nieuwbouw als bestaande daken! Het aanbrengen van zonnepanelen (ofwel Photovoltage panelen) betekent echter een verzwaring van de daklast en heeft dus gevolgen voor de dakconstructie. Het extra gewicht bedraagt al gauw 10 tot 14 kilo per m². Bij de berekening van de constructeur dient met het extra gewicht rekening te worden gehouden.

Controleer het dak voor de installatie van zonnepanelen met een nul meting!
Belangrijk is het dak vooraf grondig te inspecteren voor het plaatsen van zonnepanelen. Laat de dakconstructie en de dakbedekking inspecteren door een professionele constructeur en dakdekker. Professionals kunnen bijvoorbeeld vaststellen of het dak voorzien is van de juiste dakbedekking voor zonnepanelen. Tevens kan hij nagaan of de dakisolatie geschikt is voor montage zonnepanelen.

Tijdens de montage en het onderhoud van zonnepanelen zullen grote delen van het dak ook regelmatig belopen worden. Dat stelt ook extra eisen aan de beloopbaarheid van het dak. In geval van een warm dak (isolatie tussen de constructie en dakbedekking) stelt dat extra eisen aan de isolatie. Ook de PVC dakbaan is aan extra belasting onderhevig door het belopen. Vekudak adviseert daarom een dakbaan van 2 mm dik.

Zonnepanelen als systeem

Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een helling van 35 graden. Naast de bevestiging bestaat een zonnepaneel niet op zich, maar maakt onderdeel uit van een systeem. Het gaat om leidingen, goten, steunen enz. voor de panelen rekening houdend met het onbelemmerd afvoeren van hemelwater naar de regenwaterafvoeren.

Documenten

De sterke groei in plaatsing van zonnepanelen heeft Vekudak doen besluiten tot het uitbreiden van de montagevoorschriften voor PVC dakbanen met speciale voorschriften voor de montagevoorschriften voor zonnepanelen. Het gebruik van het ActiefDak™ voor zonnepanelen stelt namelijk speciale eisen aan de PVC dakbaan, het isolatiepakket en de constructie van het dak. Ook de locatie en oriëntatie van het dak zijn belangrijk, omdat beiden in hoge mate de windbelasting op de zonnepanelen en het dak bepalen.