Milieu & Recycling

Roofcollect

Op steeds meer daken liggen PVC dakbanen. Een begrijpelijke keuze. Want een PVC dakbaan is een hoogwaardig product, heeft een lange levensduur en kan prima worden hergebruikt.
Vekudak en VEBIDAK hebben een betaalbaar systeem opgezet om thermoplastische dakbedekking na jaren van dienst te recyclen voor een betere wereld: Roofcollect.
Het nieuwe inzamelingsysteem sluit aan bij het Europese initiatief van de Vinyl Foundation. Na inzameling en verwerking wordt het materiaal gebruikt voor nieuwe producten.
Recyclen van PVC dakbanen kost geld. Maar minder dan wanneer PVC dakbanen worden afgevoerd met ongesorteerd bouw- en sloopafval. Dus recycling spaart niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee. De werkwijze van Roofcollect maakt het dakdekkers heel eenvoudig om te recyclen, vooral omdat de kosten vooraf helder zijn.

Via de website koopt u lege big bags of het afvoeren van afgevulde. Het afvoeren van meerdere big bags tegelijkertijd scheelt aanzienlijk in de kosten. Voor 2015/2016 geldt een kortingsactie: leden van VEBIDAK en de partnerbedrijven van de Vekudak-leveranciers krijgen 12,5% korting op inzameling en afvoer van afgevulde big bags. Bent u zowel Vekudak partnerbedrijf als VEBIDAK-lid, dan verdubbelt de korting. U krijgt dan 25% korting op de afvoer van big bags!
Roofcollect is een eenvoudig en betaalbaar systeem. Voor een betere wereld.

EPD’s leden vervangen MRPI Vekudak

Een PVC dakbaan is van hoge kwaliteit. Aanpassingen in het dak zijn ook na jaren nog eenvoudig uit te voeren, daarnaast is een PVC dak onderhoudsarm. Een PVC dakbaan heeft een levensduur van circa 30 jaar (bron SBR) en verontreinigt het hemelwater niet. Aan het eind van de levensduur wordt de PVC dakbaan hoogwaardig gerecycled.
Ook op milieugebied scoort de PVC dakbaan uitstekend. Het positieve milieuprofiel van de PVC kunststofdakbedekking is vastgelegd in het MRPI©-blad, van de onafhankelijke stichting MRPI. Voorjaar 2013 presenteerde Vekudak de geheel vernieuwde LCA en het MRPI blad. De milieudata zijn ook beschikbaar via de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit (SBK) zodat bouwpartijen de juiste milieuprestatieberekening materialen kunnen berekenen.

Met ingang van 2020 vervangen de Environmental Product Declarations van de lidbedrijven de MRPI Vekudak. Die EPD’s kunt u vinden op de EPD pagina en zijn opgenomen in de nationale milieudatabase.

Milieu Relevante Product Informatie (MRPI®) is een initiatief van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en het (voormalig) ministerie van VROM. MRPI® is een tool voor producenten.
Door Stichting MRPI zijn de regels vastgesteld voor het opstellen en toetsen van milieurelevante productinformatie. Het gaat hierbij om waarheidsgetrouwe productinformatie op basis waarvan opdrachtgevers, architecten en aannemers, naast prijs en prestatie, bouwproducten zullen gaan kiezen. Gevalideerd, geverifieerd, en betrouwbaar zijn de belangrijkste kenmerken. MRPI® rekent hiermee voorgoed af met de wirwar van bestaande, soms slecht onderbouwde, milieuclassificaties en voorkeurslijsten en zorgt voor duidelijkheid en transparantie van productgegevens in de bouw. Lees meer.