Een Environmental Product Declaration (EPD®) is een onafhankelijk geverifieerd en geregistreerd document dat transparante en vergelijkbare informatie vermeld over de impact van een (bouw)product op het milieu gedurende de gehele levenscyclus. De beoordeling gebeurt op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), uitgevoerd conform de geldende normen.

Stichting Milieu Relevante Product Informatie (MRPI®) is opgericht op 19 november 1999 door het NVTB in nauwe samenwerking met de rijksoverheid met als doel eenduidig en helder te communiceren over de milieu-aspecten van bouwproducten.
MRPI® is een geregistreerd en erkend systeem gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) waarin de milieu-aspecten van bouwproducten worden gedeclareerd.

LCA is een wetenschappelijke methode om de milieu-impact van (bouw)producten van winning tot afdanking te analyseren. De door fabrikanten aangedragen milieu-informatie wordt door deskundige bureaus getoetst en gecontroleerd. Bij goedkeuring ontvangt men een MRPI®/EPD®-certificaat. Het MRPI®/EPD®-certificaat kan als input dienen voor de Nationale Milieu Database (Nederland) en voor de Europese milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration of EPD).

Met deze gevalideerde milieugegevens kunnen vervolgens milieuprestatieberekeningen van gebouwen worden uitgevoerd zoals volgens de BREEAM- en/of LEED-systematiek, die een gebouw punten (credits) toekennen voor energiezuinigheid. MRPI® en EPD® kunnen ook als input gebruikt worden voor berekeningen in het kader van de CO2 prestatieladder.

Informatie

Website EPD®
Website MRPI®

Milieudatabase

RENOLIT

  • RENOLIT ALKORPLAN F
  • RENOLIT ALKORPLAN A
  • RENOLIT ALKORPLAN L
  • RENOLIT ALKORPLAN F BRIGHT
  • RENOLIT ALKORPLAN A BRIGHT
  • RENOLIT ALKORPLAN F SMART
  • RENOLIT ALKORPLAN F DESIGN
  • RENOLIT ALKORPLAN F METALLICS
  • RENOLIT ALKORPLAN LA

Volgt nog

Volgt nog