Duurzaam bouwen betekent functioneel bouwen en duurzaam bouwen, daarnaast is het gebouw door de jaren heen aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase als bij de sloop richt men zich op duurzaamheid. Een duurzaam gebouw moet volgens de Nederlandse rijksoverheid idealiter: 

  • energie besparen 
  • materialen besparen 
  • water besparen 
  • een gezond binnenmilieu hebben
  • weinig hinder opleveren wat betreft licht, geluid en dergelijke,
  • niet tot vervuiling leiden, zoals CO2-uitstoot,
  • uit materialen bestaan die men kan hergebruiken.

Om uniformiteit en duidelijkheid rond de term duurzaam bouwen te verkrijgen zijn binnen en buiten Nederland keurmerken en certificaten ontwikkeld, zoals BREEAM, LEED en GPR. Onder meer het Nederlandse kennisinstituut TNO verricht onderzoek naar methodes voor duurzaam bouwen. Sommige concepten voor duurzaam bouwen, beheren en renoveren betreffen niet alleen afzonderlijke gebouwen maar grotere eenheden zoals woonwijken.

Energielabel
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Lees meer over de duurzaamheid en recyclebaarheid van dakbanen in het dossier Milieu & Recycling – Kwaliteitskenmerken