Al sinds de introductie zijn de leden van Vekudak actief op het terrein van milieukwaliteit. Daarbij is aandacht voor de gehele levenscyclus. Er is in de jaren 90 veel aandacht besteed aan de productie van de grondstoffen. Daar hebben de leveranciers van de Vekudak-leden hun verantwoordelijkheid genomen. Milieubelastende membraan systemen die werkten met kwik zijn uit gefaseerd. 

De volgende stap was de productie van de PVC dakbanen. De Vekudak-leden hebben hun formuleringen ingrijpend aangepast om zware metalen (zoals lood) en ongewenste weekmakers te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven. Daarmee is de eco-footprint van de PVC dakbanen substantieel verbeterd.

Door de jaren heen zijn de Vekudak leveranciers uiteraard blijven investeren en innoveren in hun productie en producten. Een belangrijk resultaat daarvan is dat aangetoonde technische levensduur op circa 30 jaar ligt. Die technische levensduur bieden de dikkere dakbanen (1,5 mm, 1,8 mm of 2,0 mm) ook in combinatie met veel intensiever gebruik zoals op Actieve-daken of bij plaatsing van zonnepanelen op het dak.

Dakbanen worden toegepast op gebouwen. Gebouwen gaan vaak langer mee dan de dakbedekking. Voor een goede dakbaan is het daarom belangrijk dat zij zo lang mee gaat dat er zo min mogelijk vervangingen nodig zijn. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het milieu. Elke uitgespaarde vervanging verlaagt de milieubelasting, elke vervanging verhoogt de milieubelasting. Deze relatie is bijna één op één. Vekudak dakbanen onderscheiden zich in de markt met een significant langere levensduur dan de zogenaamde B-merken. Dat zie je terug in de milieuprestatie.

Onderhoudsarm: Additionele activiteiten die nadelig zijn voor de milieuprestatie zijn in mindere mate benodigd, doordat de kunststofdakbedekking erg onderhoudsarm is. De meeste daken vergen weinig onderhoud, maar hebben wel baat bij een halfjaarlijkse onderhoudsbeurt of controle. Algemeen gebeurt die net voor en na de winter. Verwijder bladeren en vuilresten en herstel eventuele beschadigingen. Vergeet ook de dakgoot niet vrij te maken, zodat het regenwater vlot kan wegstromen. Zo gaat de dakbedekking langer mee en worden mogelijk dure dakreparaties vermeden.

Recyclebaar: Na langdurig gebruik is een PVC dakbaan heel goed recyclebaar. Zowel het snijafval als de oude dakbanen kunnen via een online systeem worden ingezameld en herverwerkt tot nieuwe hoogwaardige producten. Hierdoor wordt meer dan de helft van het materiaal dat vrijkomt gerecycled. Daarmee wordt de milieuprestatie van kunststof PVC dakbanen sterk verbeterd. Elke kilo die gerecycled wordt hoeft niet meer gemaakt te worden uit nieuwe grondstoffen. Daarmee worden veel energie en grondstoffen uitgespaard. Door recycling te promoten is de milieuprestatie van kunststof dakbanen met bijna de helft verbeterd.

Vekudak en VEBIDAK hebben daartoe de Nederlandse versie van Roofcollect geïntroduceerd. Roofcollect is het in 1994 door de Europese kunststof dakbanen industrie (ESWA) opgezette en uitgevoerde recyclingsysteem voor kunststof dakbanen. Roofcollect is een open systeem voor recycling en alle opdrachtgevers kunnen online hun recycling bestellen en afrekenen.