De meeste Nederlandse huizen hebben een schuin dak, bedekt met dakpannen. Een pannendak heeft een lange levensduur met een minimum aan onderhoud. Een plat dak vraagt veel meer onderhoud.

Schuin of hellend dak: Het onderhoud komt meestal neer op het regelmatig controleren van het dak en het af en toe vervangen van een dakpan. De levensduur is 60 tot 90 jaar. Als alle dakpannen vervangen moeten worden, dan is er keuze uit betondakpannen of keramische dakpannen. Deze twee materialen hebben een gelijke milieubelasting.

Praktisch: Een hellend dak dient éénmaal per jaar gecontroleerd te worden en bij voorkeur tussentijds na een storm.
Vervang kapotte dakpannen en haal mos en andere begroeiing weg met een harde borstel. Zorg dat de vervangende dakpan goed op de panlat rust met de nok zodat de pannen goed onderling aansluiten. Reinig de goot regelmatig en controleer de aansluitingen op de regenpijp. Als loodslabben zijn opgewaaid of gescheurd, plaats deze terug en klop aan met een loodklopper of repareer daar waar nodig.

Platte daken: Deze daken zijn onderhoudsgevoeliger dan hellende daken. Minimaal 1 x per jaar wordt geadviseerd het dak inspectief te controleren op eventuele tekortkomingen zoals beschadigingen of detail aansluitingen waardoor lekkages kunnen ontstaan. Daarnaast is reinigend onderhoud zeer belangrijk en dient minimaal 1 x per jaar worden uitgevoerd. Losse delen zoals an-organisch vuil moet verwijderd worden van het dak. Lege flesje, bekertje, omgekomen vogels en dergelijke kan leiden tot verstoppen van regenwaterfavoeren.

Praktisch: Veeg het niet geballaste platte dak minstens eenmaal per jaar schoon (voorkeur na de herfst). Herstel eventueel kleine beschadigingen in de dakbedekking. Contoleer daktrimmen, afdekkappen en daklijsten of deze nog goed bevestigd zijn aan de opstand.

Onderhoud vegetatiedak
Onderhoud van een vegetatiedak hangt sterk af van het soort begroeiing. Mossen en vetplantjes hebben vrijwel geen onderhoud nodig. Grassen, kruiden en kleine heesters dienen zo nodig aanvullend ingezaaid, bemest, gemaaid of gesnoeid te worden.

Water op het dak
Kleine plassen op een plat dak is niet te voorkomen. De dakbanen op een nieuw plat dak worden in een lichte hellingsgraad geplaatst, zodat het water onbelemmerd naar de regenwaterafvoeren kan stromen (de diameter van de waterafvoeren wordt altijd berekend in verhouding tot de af te voeren hoeveelheid water.). Het gaat hier over een subtiele hellingsgraad, waardoor weleens kleine hoeveelheden water kan blijven staan. Kleine plassen water vormen geen probleem voor duurzaamheid van het dak. Indien grote hoeveelheden water op het dak blijven staan ligt het voor 99% aan de onderconstructie. Bij het vervangen van bestaande situatie ligt de oorzaak vaak door het doorhangen van de constructie door het grind. Controleer of de afvoer laag genoeg geplaatst is zodat water niet stagneert. Beoordeel of eventueel een extra afvoer kan worden geplaatst. Neem indien nodig contact op met de dakdekker.

Regelmatig onderhoud voorkomt schade door lekkages en onnodig groot onderhoud. Bij vervanging van de dakbedekking, goten en regenpijpen kunnen materialen gekozen worden die het milieu minder belasten. Bijvoorbeeld hout met FSC keurmerk of Keurhout keur. Materialen met een relatief lange levensduur zoals duurzame PVC of FPO membranen zijn een goede keus voor platte daken en opvang van regenwater.